Regulamin sprzedaży

Regulamin zakupu, zwrotów i reklamacji towarów w
 KTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem

Zakup towaru
1. Zakup towaru jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez nabywcę.
2. Wszystkie oferowane produkty w firmie KTD Sp .z o.o. posiadają gwarancję producenta
3. Podczas zakupu prosimy o sprawdzenie produktu, czy towar jest zgodny z przeznaczeniem i nieuszkodzony.
4. Wszelkie uszkodzenia lub braki ilościowe prosimy  zgłaszać sprzedawcy przed odejściem od kasy.
5. Przed zamontowaniem części klient powinien sprawdzić czy towar został prawidłowo dobrany.
6. KTD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację informacji zawartych w katalogach, prospektach, danych technicznych, stronach internetowych oraz materiałach reklamowych otrzymanych oraz uzyskanych przez nabywcę
7. Fakturę do paragonu wystawiamy najpóźniej 7 dnia od daty zakupu.
8. W przypadku gdy nabywca  nie jest konsument w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)
9. Odpowiedzialność KTD Sp. z o.o. nie obejmuje zwrotu poniesionych przez nabywcę dodatkowych kosztów związanych z montażem, demontażem, transportem itp.
10. Odpowiedzialność KTD Sp. z o.o. ograniczona jest do wartości zakupionego przez nabywcę  towaru.


Zwrot towaru
1. Stosownie do przepisów zawartych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w KTD sp. Z o.o.  nie jest przewidziana możliwości zwrotu towaru.
2. Jednakże, Nabywca po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakupu widniejącej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT ma możliwość zwrotu towaru
3. Przekroczenie terminu zwrotu 3 dni spowoduje naliczenie opłaty w wysokości:
a. 5% wartości towaru, jeżeli zwrot nastąpi w terminie 4-7 dni od daty dokonania zakupu.
b. 15%wartości towaru, jeżeli zwrot nastąpi w terminie 8-14 dni od daty dokonania zakupu.
c. 30%wartości towaru, jeżeli zwrot nastąpi w terminie 15-30 dni od daty dokonania zakupu.
4. KTD sp. z o.o., nie przyjmuje zwrotu towaru zakupionego w terminie powyżej 30 dni od daty dokonania zakupu
5. Zwracany towar jak i opakowanie musi być w stanie nienaruszonym, czystym i kompletnym.
6. Zwrotom nie podlega:
a. Chemia samochodowa.
b. Części montowane, uszkodzone lub posiadające  ślady montażu.
c. Towar objęty promocją. Zwrotowi podlegają również towary z akcji promocyjnych (np. przy zakupie zestawu tarcz ham + klocki - zmywacz za 1,1 zł netto)- w celu dokonania zwrotu z akcji promocyjnej należy również zwrócić dodawany towar.
d. Części zamówione indywidualnie.
e. Części elektryczne oraz elektroniczne

Gwarancja i rękojmia
.
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie paragonu lub faktury zakupu,
2. Do przyjęcia reklamacji części elektrycznych i elektronicznych niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lub innego dokumentu świadczącego, iż montaż zakupionej części został wykonany w wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych lub ASO.
3. W przypadku złożenia reklamacji, Klient w ciągu 14 dni zostanie poinformowany o jej statusie.
4. W przypadku konieczności dokonania diagnostyki produktu u producenta, procedura reklamacyjna może trwać dłużej, o czym Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od momentu zareklamowania towaru.
5. Strony umowy sprzedaży wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady
6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych danych odnośnie samochodu i wady towaru.
7. W przypadku reklamacji skuteczności amortyzatorów niezbędny jest wykres ze stacji diagnostycznej.
8. Części zamówione indywidualnie klient zobowiązany jest odebrać w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dłuższym, po uzgodnieniu ze sprzedawcą. W przeciwnym razie towar zostaje zwrócony na koszt zleceniodawcy.
9. W przypadku nieodebrania towaru z odrzuconej reklamacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia procedury reklamacyjnej, firma KTD Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do utylizacji tej części.

Najwyższa jakość Najwyższa jakość

Najwyższa jakość

Jakość obsługi-jest stałym elementem naszej misji. Nieustannie monitorujemy, analizujemy i dostosowujemy procesy sprzedaży do oczekiwań naszych klientów. Konsekwentnie i nieustannie, z pełnym zaangażowaniem dążymy do tworzenia...

Więcej
Bezkonkurencyjne ceny Bezkonkurencyjne ceny

Bezkonkurencyjne ceny

Od początku działalności firmy, niska cena stanowi nieodłączny element naszej organizacji oraz odgrywa kluczową rolę w projektowaniu przewagi konkurencyjnej. KTD posiada wieloletnią, ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku...

Więcej
Solidny partner Solidny partner

Solidny partner

KTD Sp. z o.o - jako standard przyjmuje dążenie do doskonałości, a satysfakcja klienta jest dla nas czynnikiem sprawczym działalności. Mamy świadomość, że interes klienta jest także naszym interesem, dlatego priorytetowo staramy się o...

Więcej

2012-2013 © Copyrights KTD SP. Z.O.O.

POIG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

UE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij