Regulamin konkursu fb

REGULAMIN PROMOCJI „KTD ROZDAJE KASĘ”


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „KTD ROZDAJE KASĘ”, zwanej dalej „Promocją”.
2.
Organizatorem Promocji jest firma KTD Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.
3.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej
uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem”.
4.
Promocja trwa od dnia 25.08.2016 do 25.09.2016  Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.
5.
Skorzystać z promocji może każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w § 2
niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”).


§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, i w trakcie
trwania Promocji dokonają jednorazowego zakupu w firmie KTD w kwocie równej lub przewyższającej kwoty progowe opisane poniżej. Uczestnikami mogą być jedynie osoby posiadające polskie obywatelstwo i tożsamość w portalu www.facebook.com
2.
Promocja polega na udzieleniu rabatu na zakupy produktów wybranych marek (Załącznik nr 1).  Rabat jest wydawany Uczestnikowi w gotówce przy dokonaniu zakupu.
a.
przy zakupach w kwocie 100zł/brutto i powyżej rabat wynosi 10zł
b.
przy zakupach w kwocie 200zł/brutto i powyżej rabat wynosi 20zł
c.
przy zakupach w kwocie 500zł/brutto i powyżej rabat wynosi 50zł
d.
promocja ważna tylko dla Uczestników posiadających Kartę Stałego Klienta KTD. W przypadku jej braku istnieje możliwość jej wyrobienia bezpośrednio przed zakupem w dowolnym oddziale firmy KTD
e.
aby wziąć udział w promocji konieczne jest polubienie profilu firmy KTD na portalu facebook:
https://www.facebook.com/KTDWarszawa/    https://www.facebook.com/ktd.krakow/ zależnie od lokalizacji, w której chce brać udział
f.
Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz.
g.
Promocja nie łączy się z innymi.
h.
Zakupiony towar podlega wymianie jedynie na towar marek biorących udział w promocji. Towar nie podlega zwrotowi.§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na
adres Organizatora.
2.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres
trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania. O zachowaniu terminu
składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
uczestniczącej w Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5.
Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem
Organizatora.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin Promocji „KTD ROZDAJE KASĘ” dostępny jest w placówkach firmy KTD Sp. Z o.o.
oraz pod adresem internetowym http://www.ktd.eu/
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie
Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze
stosownym wyprzedzeniem.
3.
Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) w celu prowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Promocji jest Organizator.
Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości o ile nie zmieni się
cel przetwarzania.
4.
Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust.
poprzedzającym, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
5.
Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
Promocją będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do
porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wszelkie
opracowania dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter
wyłącznie informacyjny.
 

Załącznik nr 1.
Marki biorące udział w promocji „KTD ROZDAJE KASĘ”
AMC   AMC JAPAN CORP. (KAVO)       
 APX   APEX SPREŻYNY (PEWAG)        
 B&B   BORG&BECK ENGLAND            
 B&B1  BORG&BECK ENGLAND            
 B&B2  BORG&BECK LINKI              
 B&B3  BORG&BECK HAMULCE            
 B&B4  BORG&BECK GUMOWE             
 B&B5  BORG&BECK GUMOWE             
 BBT   BBT AM AUTOMOTIVE            
 BBT1  BBT OEM AUTOMOTIVE           
 BBT2  BBT MADE IN GERMANY          
 BIZ   BIZOL OLEJE I CHEMIA         
 CAF   CAFFARO                      
 DEN1  DENCKERMANN FILTRY           
 DEN2  DENCKERMANN KLOCKI/SZCZĘKI   
 DEN3  DENCKERMANN TARCZE/BĘBNY     
 DEN4  DENCKERMANN ZAWIESZENIE      
 DEN5  DENCKERMANN POMPY WODY       
 DEN6  DENCKERMANN AMORTYZATORY I OSP
 DEN7  DENCKERMANN ŁOŻYSKA/PIASTY   
 DEN8  DENCKERMANN UKŁ.NAPĘDOWY     
 DEND  DENCERMANN                   
 DEP   DEPO NADWOZIE                
 DEP1  DEPO MISKI OLEJOWE           
 DEP2  LORO DEPO CHŁODZENIE         
 DIV   DIVERT ELEKTRONIKA           
 DIV1  DIVERT ELEKTRONIKA           
 DOR   DORIS PŁYNY MOTORYZACYJNE    
 DRM   DR MOTOR                     
 ENE   ENERGY                       
 FAN   FANFARO OLEJE                
 FLE   FLENNOR GERMANY              
 FLE1  FLENNOR GERMANY PASKI        
 FLE2  FLENNOR PRZEWODY GUMOWE      
 FLE3  FLENNOR METALOWO-GUMOWE      
 HERI  HERI PRZEGUBY                
 IS    INTER STARTER -HQ ELEMNTY    
 IS1   INTER STARTER ALTER./ROZR.   
 ISD   INTER STARTER ALTER./ROZR.   
 KAM   KAMPOL POLSKA                
 KAV   KAVO 3LATA GWAR (OEM)        
 KAV1  KAVO EL.UKŁADU HAM.          
 KAV2  KAVO KLOCKI/SZCZĘKI (ACDELCO)
 KAV3  KAVO TARCZE/BĘBNY            
 KAV4  KAVO ELEKTRYCZNE             
 KAV5  KAVO ZAWIESZ/NAPĘD           
 KAV6  KAVO ŁOŻYSKA                 
 KAV7  KAVO POMPY WODY NPW          
 KAV8  KAVO HAMULCE (KASHIYAMA)     
 KAV9  KAVO UKŁADY TRANSMISYJNE     
 KEY   KEY PARTS                    
 LOR   LORO NADWOZIE (MADE IN POLAND)
 LQM   LIQUI MOLY                   
 MAN   MANNOL OIL                   
 MANC  MANNOL -CHEMIA               
 MAP   MAPCO GERMANY                
 MET1  METELLI TARCZE               
 MET2  METELLI KLOCKI               
 MET3  METELLI SZCZĘKI HAM.         
 MET4  ZESTAWY ROZRZĄDU             
 MET5  ZESTAWY OSŁON GUMOWYCH       
 MTH   M-TECH OŚWIETLENIE           
 MTR   MOTORAD TERMOSTATY           
 MTR1  MOTORAD TERMOSTATY           
 MTR2  MOTORAD KORKI CHŁODNIC       
 NIG   NIGRIN KOSMETYKI             
 OE9   ORYGINALNE GRUPA 9           
 OPT   OPTIMAL 3LATA GWAR! ZAW/HAM. 
 OPT2  OPTIMAL 2LATA GWAR.ŁOŻ./ROLKI
 OPT3  OPTIMAL OEM ŁOŻYSKA          
 OPT4  OPTIMAL UKŁADY TRANSMISYJNE  
 OPT5  OPTIMAL KLOCKI HAMULCOWE     
 OPT6  OPTIMAL ELEKTRYCZNE          
 ORI   ORION POLSKA                 
 ORI2  ORION POLSKA                 
 ROU   ROULUNDS (CONTITECH) W-KLIN  
 ROU1  ROULUNDS (CONTITECH) ZESTAWY 
 ROU2  ROULUNDS (CONTITECH) PASKI ROZ
 RYM   RYMEC UK                     
 SCT   SCT GERMANY PŁYNY            
 SCT1  SCT GERMANY FILTRY           
 SJD   SJD PROTECH                  
 SPY   SPYRA HAMULCE                
 SUP   SUPLEX                       
 TENZ  TENZI POLSKA KOSMETYKI       
 TOR   TORA BEARINGS                
 UFI   UFI FILTERS                  
 UFI2  UFI FILTERS                  
 VAI   VAICO GERMANY -HQ!           
 VEG   VEGGA KLOCKI                 
 VEG1  VEGGA TARCZE/BEBNY           
 VEM   VEMO GERMANY -HQ!            
 VIS   VISEE AQUATEC                
 WBK   WBK (OEM) BEARINGS           
 WULK  ART.WULKANIZACYJNE           
 

Najwyższa jakość Najwyższa jakość

Najwyższa jakość

Jakość obsługi-jest stałym elementem naszej misji. Nieustannie monitorujemy, analizujemy i dostosowujemy procesy sprzedaży do oczekiwań naszych klientów. Konsekwentnie i nieustannie, z pełnym zaangażowaniem dążymy do tworzenia...

Więcej
Bezkonkurencyjne ceny Bezkonkurencyjne ceny

Bezkonkurencyjne ceny

Od początku działalności firmy, niska cena stanowi nieodłączny element naszej organizacji oraz odgrywa kluczową rolę w projektowaniu przewagi konkurencyjnej. KTD posiada wieloletnią, ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku...

Więcej
Solidny partner Solidny partner

Solidny partner

KTD Sp. z o.o - jako standard przyjmuje dążenie do doskonałości, a satysfakcja klienta jest dla nas czynnikiem sprawczym działalności. Mamy świadomość, że interes klienta jest także naszym interesem, dlatego priorytetowo staramy się o...

Więcej

2012-2013 © Copyrights KTD SP. Z.O.O.

POIG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

UE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij